Bel ons: +31 (0)6 15078898

GRATIS verzenden vanaf € 125,-

Zoek
Zoek

GRATIS verzenden vanaf € 125,-

KGB Baits Privacy beleid

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van KGB Baits B.V., Roentgenstraat 38, Rotterdam 3071 TC, Nederland (de), e-mail: info@kgbbaits.nl, telefoon: +31615078898 over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://kgbbaits.nl) (de “Dienst”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hiermee niet instemt, maak dan geen gebruik van de Dienst.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen nadat het herziene beleid op de Dienst is geplaatst, en uw voortgezette toegang of gebruik van de Dienst na die tijd betekent uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan deze pagina periodiek te bekijken.

Informatie die we verzamelen

We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon
 • Adres
 • Betaalinformatie

Hoe we uw informatie verzamelen

We verzamelen/ontvangen informatie over u op de volgende manieren:

 1. Wanneer een gebruiker het registratieformulier invult of anderszins persoonlijke informatie indient
 2. Interactie met de website
 3. Uit openbare bronnen
 4. Sociale media actie en contact

Hoe we uw informatie gebruiken

We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Verzamelen van klantfeedback
 • Ondersteuning Administratieve informatie
 • Beheer van klantbestellingen
 • Sitebescherming
 • Geschillenbeslechting
 • Beheer van gebruikersaccount


Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we uw toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit anders te doen.

Hoe we uw informatie delen

We zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Analyse
 • Betaalhersteldiensten


We eisen van dergelijke derde partijen dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen, alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel.

We kunnen ook uw persoonlijke informatie bekendmaken voor de volgende doeleinden: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure; (2) om uw overeenkomsten met ons, inclusief dit Privacybeleid, af te dwingen; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Dienst inbreuk maakt op de rechten van derden. Als de Dienst of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaren van uw informatie

We bewaren uw persoonlijke informatie bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts inactief blijven of zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We moeten mogelijk bepaalde informatie langer bewaren, zoals recordkeeping/rapportage volgens de toepasselijke wet of voor andere legitieme redenen zoals handhaving van juridische rechten, fraudepreventie, enz. Restinformatie en geaggregeerde informatie, die u niet identificeert (direct of indirect), kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten

Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie te delen (over te dragen) naar een andere entiteit, eventuele toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven naar info@kgbbaits.nl. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of het profileren dat we uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven naar info@kgbbaits.nl. Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken intrekt, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gezocht.

Cookies, enz.

Om meer te weten te komen over hoe we deze en uw keuzes met betrekking tot deze volgtechnologieën gebruiken, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons, en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we niet instaan voor de beveiliging van enige informatie die u naar ons verzendt, en u doet dit op eigen risico.

Links van derden en gebruik van uw informatie

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief elke derde partij die een website of dienst exploiteert die toegankelijk kan zijn via een link op de Dienst. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites of diensten van derden.

Klachten / Functionaris voor Gegevensbescherming

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op KGB Baits B.V., Roentgenstraat 38, e-mail: info@kgbbaits.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

KGB Baits